De rijlessen op uw maat

Rijschool Marius -opfriscursus-theorie-praktijk

Overzicht alle officiƫle verkeersborden

SNELHEID    Jij mag hier niet......

A1 - Maximum snelheid

A2 - Einde maximusnelheid

A3 - Maximum snelheid op een signaleringsbord. Op een signaleringsbord kunnen ook andere verkeersborden worden weergegeven

A4 - Adviessnelheid

A5 - Einde adviessnelheid

B VOORRANG       

B2 - Einde voorrangsweg

B3 - Voorrangskruispunt

B4 - Voorrangskruispunt, zijweg links

B5 - Voorrangskruispunt, zijweg rechts

B6 - Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B7 - STOP! Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

C GESLOTENVERKLARING       Jij mag hier niet...

C1 - Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C2 - Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C3 - Eenrichtingsweg

C4 - Eenrichtingsweg

C5 - Inrijden toegestan

C6 - Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen 

C7 - Gesloten voor vrachtauto's en autobussen

C8 - Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur

C9 - Gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C10 - Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

C11 - Gesloten voor motorfietsen

C12 - Gesloten voor alle motorvoertuigen

C13 - Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C14 - Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C15 - Gesloten voor fietsers, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C16 - Gesloten voor voetgangers

C17 - Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

C18 - Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, breeder zijn dan op het bord is aangegeven

C19 - Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

C20 - Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C21 - Gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C22 -  Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22a - Gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

C22b - Einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

C23-01 - Aan de rijbaan is een spitsstrook toegevoegd die geopend is

C23-02 - De spitsstrook moet worden vrijgemaakt, wie de spitsstrook gebruikt moet invoegen

C23-03 - Het einde van de spitsstrook, de spitsstrook mag niet worden gebruikt

D RICHTING      Kijk hier is.....

D1 - Je rijdt op een rotonde, je MOET de richting van de pijlen volgen

D2 - LET OP ! Obstakel op de weg!Je MOET het bord voorbijgaan aan de kant waar de pijl naartoe wijst! Staat vaak bij een oversteekplaats midden op de weg en op een geel paaltje

D3 - LET OP ! Obstakel op de weg!Je mag zelf kiezen aan welke kant je voorbijgaat! Staat vaak bij een oversteekplaats midden op de weg en op een geel paaltje

D4 - Je moet hier de pijlrichting volgen en mag dus bij de eerstvolgende weg niet links of rechtsaf slaan

D5 - Je moet hier de pijlrichting volgen en mag dus bij de eerstvolgende weg niet rechtdoor of linksaf slaan

D6 - Je moet hier de pijlrichting volgen en mag dus bij de eerstvolgende weg niet linksaf slaan

D7 - Je moet hier de pijlrichting volgen en mag dus bij de eerstvolgende weg niet rechtdoor

E PARKEREN EN STILSTAAN    Kijk hier is...

E1 - Hier mag je niet parkeren, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat

E2 - Hier mag je niet parkeren of stil staan, geld alleen aan de kant van de weg waar het bord staat

E3 - Hier mag je geen bromfiets, snorfiets of fiets parkeren of neerzetten

E4 - Hier is een openbare parkeerplaats voor alle soorten voertuigen

E5 - Hier mogen alleen taxi's parkeren met een officiële taxivergunning

E6 - Parkeerplaats voor iemand met een vergunning. Als je een handicap hebt en je bent slecht te been krijg je een parkeervergunning voor dit bord

E7 - Hier mag je dus korte tijd parkeren om goederen weg te brengen of op te halen

E8 - Op deze parkeerplaats mogen alleen auto's parkeren, dus geen bussen die meer als 8 personen kunnen vervoeren, vrachtauto's en of motoren

E9 - Hier mag je alleen met een specifieke vergunning voor die parkeerplaats parkeren. Dat kan zijn omdat je in de buurt van de parkeerplaats werkt of woont

E10 - Hier mag je in het gebied (inclusief alle zijstraten) hierna parkeren, geld dus ook voor beide zijden van de weg. Je bent verplicht om een parkeerkaart goed zichtbaar achter de voorruit te plaatsen. LET OP! De tijden kunnen verschillen, in dit geval mag je 2 uur geparkeerd staan

E11 - Hier mag je alleen parkeren als je verder gaat met openbaar vervoer (trein of bus)

E12 - Hier mag je alleen even kort parkeren als je iemand afzet

E13 - Hier mag je parkeren als vervolgens met iemand verder rijdt richting je eindbestemming

F OVERIGE GEBODEN EN VERBODEN     Jij mag hier niet...

F1 - Hier mogen auto's en vrachtauto's of motoren elkaar niet inhalen op de weg

F2 - Hier mogen auto's en vrachtauto's of motoren elkaar weer inhalen op de weg

F3 - Hier mogen alleen vrachtauto's niet inhalen op de weg

F4 - Hier mogen vrachtauto's weer inhalen op de weg

F5 - LET OP ! Obstakel op de weg je moet het verkeer wat je tegenkomt voor laten gaan

F6 - LET OP ! Obstakel op de weg het verkeer wat je tegenkomt moet wachten tot jij voorbij het obstakel bent

F7 - Je mag hier op de weg niet keren of draaien zodat je weer terugrijdt waar je vandaan kwam. Zie je vaak ook op kruispunten met verkeerslichten. Het is dan gevaarlijk om te keren omdat de tegenligger tegelijk met jou ook groen licht krijgt.

F8 - Als je snelheidsborden of verbodsborden bent tegen gekomen gelden ze nu niet meer. Nu gelde de 'oude' regels weer voordat je de borden tegenkwam